Apr
6
7:30 PM19:30

Dr. S. Nagy Zita, Orosz Katalin: A megszületés körülményeinek hatása

Előadók: Dr. S. Nagy Zita, Orosz Katalin

Április 6., Szombat 19:30-20:30
Opál terem

A megszületés körülményeinek hatása

A zajos anyaméhet elhagyva a csendben átélt anyai ölelésben bontakozik ki a kisbaba új témája: a személyes kapcsolat, mely családjához fűzi. Az erőteljes alkalmazkodás során biztonság iránti igénye a legerősebb motiváció, ennek mentén ismeri fel újra az anyaméhből már ismerős illatokat, hangokat, a szívdobogás ritmusát. Az élet első változása vajon megalapozza-e a megtartó kapcsolat folytatását, vagy magas stressz reakció és feszült figyelem válik az élet alapjává? Óvatosan számba vesszük az alig ismert perinatális traumatizáció lehetséges hatásait. Néhány fontos gyermekkori élmény majd a felnőttkori kapcsolatrendszer tükrébe nézve vizsgáljuk a hosszú távú hatásokat röviden bemutatva néhány tipikus történetet.


View Event →
Apr
6
6:00 PM18:00

Dr. Tárnok Zsanett: Közös nevezők: jellegzetes gyermekpszichiátriai zavarok (hiperaktivitás/figyelemzavar, tik, kényszer) kapcsolódási pontjai

Előadó: Dr. Tárnok Zsanett

Április 6., Szombat 18:00-19:00
Opál terem

Közös nevezők: jellegzetes gyermekpszichiátriai zavarok (hiperaktivitás/figyelemzavar, tik, kényszer) kapcsolódási pontjai

Az előadás során áttekintjük a leggyakoribb neuropszichiátriai zavarokat, mint az ADHD (figyelemzavar/hiperaktivitás), tik zavarok, kényszer, autizmus, és megvizsgáljuk, hogy melyek azok a jellegzetes tünetek, melyek miatt feltételezhető egyfajta közös etiológia háttér. A fejlődési zavarok genetikai meghatározottsága jelentős, de vannak olyan környezeti faktorok, melyekkel a tünetek befolyásolhatók. A kognitív- viselkedésterápia eszköztára segítheti a szakembereket, hogy ezeket a faktorokat azonosíthassuk és komplex módon használjuk a nehézséget okozó tünetek csökkentésében. Az elméleti előadás mellett gyakorlati példákon és video demonstrációkon keresztül ismerkedhetnek meg a hallgatók a fejlődési zavarok jellegzetességeivel és terápiás lehetőségeivel.

View Event →
Apr
6
3:30 PM15:30

Dr. Földi Rita: “MaPa- Raised without gender” - Fejlődés és nem-semlegesség

Előadó: Dr. Földi Rita

Április 6., Szombat 15:30-16:30
Opál terem

Naprakész szekció

“MaPa- Raised without gender” - Fejlődés és nem-semlegesség

2017-ben jelent meg egy 30 perces dokumentumfilm Del LaGrace Volcano intersex személyről és családjáról (https://www.youtube.com/watch?v=4sPj8HhbwHs) ahol a gyermekek „nem nélkül” élnek. Sokan a „progresszivitás” bizonyítékát látják ebben, mert véleményük szerint Svédországban már nem-semleges névmás, és nem semleges óvoda is van. Az előadás azt járja körbe, hogy milyen hatással lehet a gyermekek fejlődésére, egészséges személyiségalakulására a nem-semleges nevelés (vagy éppen miért jó fiúnak lenni ha lánynak, és miért jó lánynak lenni, ha fiúnak születtünk?) Milyen a tipikus fejlődés az identitás alakulásában? Mikor kezdődik a nemi azonosságtudat alakulása, és vajon a társadalmi szerepek, vagy a biológia a meghatározó alakulásában?View Event →
Apr
6
2:00 PM14:00

Dr. habil. Pék Győző: Sikeres öregedés vagy túlélés? A testi, lelki, társas és spirituális egészség megőrzésének szempontjai

Előadó: Dr. habil. Pék Győző

Április 6., Szombat 14:00-15:00
Opál terem

Sikeres öregedés vagy túlélés? A testi, lelki, társas és spirituális egészség megőrzésének szempontjai

Az „aktív öregedés” 2002 óta a WHO által is felismert és kanonizált eszme, interdiszciplináris gyakorlat és az idősödő egyén számára lehetőség és kihívás. Rowe és Kahn - a „sikeres öregedés” modelljének megfogalmazói - két időskori csoportot különítettek el az öregedési folyamat eredményességének pszichológiai és orvosi szempontjai alapján. A sikeresen öregedők aktívak, produktívak, érdeklődéssel vesznek részt mindennapi elfoglaltságaikban. A másik csoportra a „túlélés” jellemző. Passzívan elviselik a változó körülményeket, átlagosan, gyakran „sótlanul” élik mindennapjaikat. Nagy kihívást jelent mindnyájunknak, hogy tudjunk fejlődni még idős korunkban is, képesek legyünk az optimális élményekre és megtaláljuk a bevonódás, a flow lehetőségeit.


View Event →
Apr
6
11:30 AM11:30

Csabai Krisztina: „Elbocsátó, szép üzenet” - kötődés és érzelemszabályozás szakításkor

Elóadó: Csabai Krisztina

Április 6., Szombat 11:30-12:30
Opál terem

„Elbocsátó, szép üzenet” - kötődés és érzelemszabályozás szakításkor

„Törjön százegyszer százszor-tört varázs: Hát elbocsátlak …” (Ady) Szakításkor elöntenek bennünket az érzelmek: veszteség, harag, megbántottság, bosszú, magány, azonban ezek mellett a megkönnyebbülés, akár a szenvtelenség is jelen lehet. Az előadás arra keresi a választ, hogy a párkapcsolat felbomlása által okozta sebeket milyen érzelemszabályozási módokkal kezeljük, milyen önmegnyugtató stratégiákat használunk, és vajon milyen összefüggésben lehet mindez kötődési stílusunkkal.


View Event →
Apr
6
10:00 AM10:00

Dr. Bátki Anna: Az azonos nemű párokkal folytatott pár- és családterápiás munka sajátosságai

Előadó: Dr. Bátki Anna

Április 6., Szombat 10:00-11:00
Opál terem

Az azonos nemű párokkal folytatott pár- és családterápiás munka sajátosságai

A meleg és leszbikus párokkal is foglalkozó párterapeuták gyakran tapasztalják, hogy a hozzájuk forduló azonos nemű párok mindennapi nehézségei és problémái szinte ugyanazok, mint a heteroszexuális párokéi. A hasonló problémák mögött sok esetben azonban egész más nehézségek, mechanizmusok fedezhetők fel. Mik tehát a fő hasonlóságok és különbségek az azonos nemű és heteroszexuális párok működése és problémái között? Hogyan befolyásolhatják ezek a terápiás munkát? Meleg és leszbikus párok hatékony terápiájához szükséges-e speciális tudás, attitűd a klinikusok, terapeuták részéről? Előadásomban ezek mellett foglalkozom még az azonos-nemű párok gyermekvállalásával és az azonos-nemű szülőkkel folytatott terápiás munka kihívásaival is.

View Event →