Back to All Events

Dr. Ormay István: Tudatos jelenlét, érzékelés, és reagálás: az aktív-analízis három pillére

Elöadó: Dr. Ormay István - AKAPE

Április 13., Péntek 15:30-16:30
Casparus terem

Az előadás sajtónyilvános.

A tanácsadás és a pszichoterápia meghatározása az eljárásra teszi a hangsúlyt, a pszichoterapeuta személyéről így könnyen megfeledkezhetünk. A terapeutáról kialakult kép Freud nyomán napjainkig is a "tükör", vagyis a személytelenség. Már Freud egyik korai munkatársa, Wilhelm Stekel, a terapeutát eleven embernek tekintette, aki a gyógyítás szándékával fordul páciense felé. Stekelt korán eltávolították a pszichoanalitikus mozgalomból, ezért megfigyeléseit “aktív-analízis” néven fejlesztette tovább koherens rendszerré. Az aktív-analitikus szemlélet szerint a terapeuta a páciensére hatni szándékozó, és hatóerővel rendelkező személyként lép interakcióba a kliensével. Minden segítő kapcsolat lényegi eleme a terapeuta “hatni tudása”, amelynek a címben jelzett három pillérét járjuk körül az előadásban.