Apr
5
6:30 PM18:30

Dr. Belső Nóra: Néha fent, néha lent

Előadó: Dr. Belső Nóra

Április 5., Péntek 18:30-19:30
Eisberg terem

Néha fent, néha lent

Az emberi élet természetes velejárója a hangulat változékonysága, a környezeti vagy a belső ingerekre adott megváltozása. De vajon mikor beszélünk természetes reakciókról és mikor nevezzük a változást hangulatzavarnak? Az előadás pszichiátriai aspektusból, a modern tudományos eredmények felvázolásával járja körbe a hangulati élet változásait, annak zavarait.View Event →
Apr
5
5:00 PM17:00

Vekerdy Tamás: A tétlenség dicsérete

Előadó: Vekerdy Tamás

Április 5., Péntek 17:00-18:00
Eisberg terem

A tétlenség dicsérete

A svájci restaurátorok esete - olaszok, németek. Tétlenség nélkül nincs kultúra. Szabadok és rabszolgák, Athén. Miért érezzük tartalmasnak a semmittevési idejét, és miért üresnek az egész napos átnyüzsgött időt? A tudattalan üzenetei. Jung-Jaspers - tengelyidő. Az istenek és a démonok ,,visszavétele"- üres világ. Belülről szólnak a hangok - hanghallás? -, segítenek vagy kísértenek? A kísértés zajban is megy, mert a kísértők erőszakosak; az ,,angyaloknak" várniuk kell, míg mi fordulunk feléjük.View Event →
Apr
5
3:30 PM15:30

Dr. Lisznyai Sándor: A politikai viselkedés pszichoanalízise

Előadó: Dr. Lisznyai Sándor

Április 5., Péntek 15:30-16:30
Eisberg terem

A politikai viselkedés pszichoanalízise

Az előadásban a politikai viselkedés és attitűdök személyes vonatkozását, beágyazottságát kíséreljük meg felvázolni, modellt alkotni a politikai attitűdök megjelenéséről a személyiségfejlődés hátterében. Kísérletünk hasonló Adorno és munkatársai törekvéséhez az autoriter személyiség kutatása kapcsán, de a tünetegyüttes-megközelítés helyett sokkal inkább egy fejlődéslélektani elvet veszünk alapul (pl. Jane Loevinger ego-development elképzelését). Az előadás egy speciális területet is igyekszik megragadni, a pszichológiában ritkán elemzett és nem túl népszerű fogalom, a gyűlölet természetrajzát. A gyűlöletet a fenti én-fejlődés elmélet keretében értelmezzük, valamint kitérünk a filozófiai vonatkozásokra is. A gyűlölet engesztelhetetlenségének értelmezését fontosnak tartjuk számos politikai attitűd és választás hátterének megértésében és értelmezésében. A gyűlölet pszichoanalitikus megközelítései kapcsán a bosszú, a depresszió és inaktivitás, az irracionális politikai döntések is új megvilágításba kerülnek.

View Event →