Apr
14
7:30 PM19:30

Dr. habil Forgács Attila, Dr. Varga Márta, Szalai Tamás Dömötör, Dr. Lukács Liza: Az evés lélektana (kerekasztal-beszélgetés)

Előadó: Dr. habil Forgács Attila (klinikai pszichológus), Dr. Varga Márta (klinikai szakpszichológus), Szalai Tamás Dömötör, Dr. Lukács Liza (krízistanácsadó szakpszichológus)

Április 14., Szombat 19:30-20:30
Gyémánt terem

Az előadás sajtónyilvános.

Az étkezés egész életünket átjárja, mindennapjaink szerves része. Már csecsemőkori legelső tapasztalataink is a táplálásból és az ahhoz kapcsolódó élményekből fakadnak, melyek egyfajta alapként szolgálnak későbbi viszonyulásunkhoz. Az evés és a táplálékfelvétel azonban nem csupán a létfenntartásban játszik szerepet, annál jóval bonyolultabb. A különböző érzelmek, - legyen az akár öröm vagy bánat-, a felnőtt emberek életében is szorosan összekapcsolódik az étkezéssel, így mondhatjuk, hogy az ételnek érzelmi értéke is van.  Milyen szerepe van az evésnek az életünkben, és mi irányítja ezt? Hogyan változtak az evési trendek az utóbbi években, és ez milyen következményekkel járhat? Mit lehet, és mit kell tudni az evészavarokról, illetve azok kezelési lehetőségeiről?

Dr. habil Forgács Attila: Az utóbbi 25 évben megduplázódott az elhízottak aránya. Pedig soha korábban nem tapasztalt fogyókúrahullám söpört végig a világon. A fogyás szándéka még érthető is a tömeges elhízás esetén, na de miért hízunk, a fogyókúrák dacára? A tudatos fogyási szándék ellen – jóval erősebb -őstudattalan erők hatnak. Az éhségérzetet nem csupán az élettani éhségjelek, hanem bizonyos ősemóciók is kiváltják. Az ember eredeténél fogva gyűjtögető-eszegető lény, aki örömeit és bánatait egyaránt hajlamos elenni. A kövér ember éhes lelkének alagsorában ott élnek kiéhezett elődei, akik ősvágyak formájában irányítják evési szokását. Mi ez a titokzatos, kontrollálhatatlan őserő? Honnan ered? Mit kezdhetünk vele? Miért eszünk akkor is, ha nem vagyunk éhesek?

Dr. Varga Márta: Az evészavarok egyre újabb formákban lépnek színre. Az evéshez, testformáláshoz kapcsolódó túlzások a mindennapi élet megnehezítőivé, a testi-lelki egészség veszélyeztetőivé válnak. A megjelenő tünet sokszor különböző, a háttérdinamika hasonló, vagy éppen azonos tünetképződés hátterében különböző háttértényezők húzódnak meg. A testképzavarral járó zavarok, a falászavar, az orthorexia nervosa, a klasszikus evészavarok szövődményei többnyire nem a pszichológus rendelőjében jelennek meg elsőként, hosszú utat tesznek meg, mire valódi szakmai segítséghez jutnak. Eppen emiatt a sport-szakemberek, orvosok, dietetikusok és pszichológusok munkájának összehangolása elengedhetetlenné válik. Közös gondolkodásra, friss kutatási eredmények bemutatására invitáljuk a kerekasztal résztvevőit, ahol prevalencia adatokról, diagnosztikai határokról, háttértényezőkről, kezelési lehetőségekről értekezünk.

Szalai Tamás Dömötör: Az evészavarok a fiatal kor legsúlyosabb, legösszetettebb pszichiátriai zavarai közé tartoznak. A megfelelő ellátásválasztásban, esetvezetésben számos kérdés játszik szerepet. A kerekasztal beszélgetés során kitérünk a diagnosztika speciális kérdéseire, így az intrapszichés és interperszonális jellemzők, súlyossági klaszterek jelentőségére, és az irányítás alapvető szempontjaira. Az esetkonceptualizációk és intervenciók szempontjából tárgyaljuk a szülői bánásmód, felnőtt kötődés, és az egyén személyiségjellemzőinek szerepét, együttes dinamikáját. A beszélgetés kitér a kliens-terapeuta kapcsolat gyakori jellegzetességeire, csapdáira.

Dr. Lukács Liza: Az evészavarok viszonylag újkeletű betegségek, mégis állandó változáson esnek át. Új kórformák jelennek meg, a zavarok krónikussága fokozódik, egyre több társadalmi csoport érintett és az életkori határok mindkét irányban kitolódnak. A médiahatások sokszínűsége hozzájárul a zavarok fokozódásához és változásaihoz. Ez a területen dolgozó szakembereknek folyamatos kihívást jelent. Külön figyelmet érdemel a falászavar, amely mindössze 2013-tól számít önálló kórképnek. A diéta-és fitnessipar jelenléte a területen erőteljes, amely hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek később jutnak hatékony, pszichológiai segítséghez.

View Event →
Apr
14
6:00 PM18:00

Tari Annamária: Digitális nomádok a munkaerőpiacon? Y és Z generáció, a jövő munkavállalói!

Előadó: Tari Annamária (pszichoanalitikus, pszichoterapeuta)

Április 14., Szombat 18:00-19:00
Gyémánt terem

Az előadás sajtónyilvános

Kik is a digitális nomádok? Hogyan lehet sikeressé és biztonságossá tenni az életet és a munkavégzést? Lehet-e egyáltalán ma nyugalomról beszélni vagy a fiatal munkavállalók nemzedéke kénytelen vándorolni? Az új nomádok vagy országról országra járva végzik a dolgukat, vagy egy országból indulnak különféle célállomás felé. A multinacionális cégek megjelenésével, bevett munkaerő- mozgatási módszereikkel ez a nemzetközi karrier mindennapossá vált. Van, aki ezt irigyli, van, aki azt érzi, sosem tudna így élni... A mai Y és Z generációsoknak nehéz dolga van, mert másnak hitték a világot a realitáshoz képest. Munkavállalói korba érve olyan valós idejű munkaerő-piaci versenyben találják magukat, ahol még ott van az X és Baby Boomer generáció is, aki nem feltétlenül segítőkész. És bár az énképükben ott lehet, hogy nekik különleges képességeik és személyiségük van, amivel mindent elérhetnek az életben, kiábrándító a valóság, hogy ehhez nagyon kitartó munkára van szükség.

View Event →
Apr
14
3:30 PM15:30

Feldmár András (videókonferencia): Ellenállás

Előadó: Feldmár András (pszichoterapeuta) 

Április 14., Szombat 15:30-16:30
Gyémánt terem

Az együttlét nem követeli meg az ellenállást. Ha velem vagy, mellettem vagy, ha követsz, hülye lennék neked ellenállni. De ha irányítani akarsz, ha meg akarsz győzni dolgokról, ha
uralkodni akarsz felettem, akkor, ha nem állok ellen, eltűnök benned. Veszélyes ellenállni, mert elveszíthetem a figyelmedet, a szeretetedet, jóindulatodat. Hihetetlenül vonzó a “legyünk mi ketten egyek, és az az egy legyek én!”. Pedig ez egy ördögi csábítás. Ha nem állok ellen, végem van. Az alá-fölérendeltségi viszony gonosz, csak ideiglenesen, rövid időre, veszélyben van rá szükség; csak ilyenkor nem ártalmas. Nem csoda, hogy a demagógok kríziseket kreálnak. A szabadságomért minden pillanatban, míg meg nem halok, újra és újra harcolnom kell.

View Event →
Apr
14
2:00 PM14:00

Dr. Hevesi Krisztina: Kihűlő kapcsolatok

Előadó: Dr. Hevesi Krisztina (egyetemi adjunktus) 

Április 14., Szombat 14:00-15:00
Gyémánt terem

Az előadás sajtónyilvános

„A szerelemnek múlnia kell…” tartja a dal, de mi is gyakran így tekintünk erre a forró és nagyon vágyott érzelemre, amely a mi kultúránkban a házasságok oka, míg elmúlása a válások nagy számáért felelős. Milyen biológiai, viselkedésbeli, illetve kognitív tényezők felelősek azért, hogy gyakran valóban igaz a szkeptikusok véleménye, s a szenvedélyes szerelem – jó esetben – társszeretetté szelídül? Nem véletlen, hogy egyre inkább a kutatások fókuszát is adja: mit tehetünk ez ellen, illetve mi a sírig tartó nagy szerelmek titka? A monogámia a kapcsolatok legnagyobb kihívása, s ha repedés keletkezik a pár viszonyában, könnyen beférkőzik egy harmadik. Visszahozható-e még a szenvedély, lehet-e még tűz a parázsból, s mely esetekben igen?

View Event →
Apr
14
11:30 AM11:30

Prof. emeritus Bányai Éva: Lelki erőforrások és gyógyulás - lelki tényezők szerepe a daganatos betegségek kialakulásában és gyógyításában

Előadó: Prof. emeritus Bányai Éva (pszichológus)

Április 14., Szombat 11:30-12:30
Gyémánt terem

Az 1970-es évektől a daganatos betegségek kialakulásában és lefolyásában szerepet játszó tényezőket komplex bio- pszichoszociális modell keretében értelmezik. Az ENGEL
nevéhez fűződő modell a betegség kialakulásának biológiai okai mellett – azokkal azonos súllyal – az egyén szociális környezetét, a múlt- és jelenbeli események révén kialakuló
szubjektív tapasztalatait egyaránt figyelembe veszi. A rákos betegség gyógyulását befolyásoló pszichoszociális tényezőkkel kapcsolatos kutatások kimutatták, hogy a társas
támogatásnak van a legnagyobb előrejelző értéke a gyógyulás szempontjából. Ezt a korszerű kemo- és sugárterápiát kiegészítő, azok hatásait facilitáló, illetőleg a betegséggel járó specifikus lelki zavarok (szorongás, depresszió, testképzavar) csökkentését célzó pszichológiai intervenciókkal erősítik, amelyekkel „nem-specifikus immunerősítést” lehet előidézni.

 

View Event →
Apr
14
10:00 AM10:00

Prof. Dr. Bagdy Emőke: Egészségesen és boldogan élni: fikció vagy realitás?

Előadó: Prof. Dr. Bagdy Emőke (emeritus professzor)

Április 14., Szombat 10:00-11:00
Gyémánt terem

Az előadás sajtónyilvános.

Az előadásban végigkísérjük az egészségre vonatkozó koncepciók alakulását a medicinális felfogásoktól kezdve a paradigmatikus fordulaton át /egészségpszichológiai szemlélet/ a jelenkori ”boldogságpszichológiai” megközelítésekig. Utóbbi keretében rámutatunk arra, hogy már a Maslow-i modellben /horizontális-perszonális és vertikális transzperszonális létezési tengelyek/ megtaláljuk azt az emberképet, amely a komplex „boldogságpszichológiai modellben” testesült meg /különös tekintettel Seligman felfogására/. Elemezzük azokat az egészség-boldogság összetevőket, amelyek az egyedi jó életminőség szolgálatában állnak. Hangsúlyt helyezünk a családi és másodlagos szocializáció során lehetséges, szükséges fejlesztési folyamatokra, eszközökre, a jelenben hatásvizsgálattal ellenőrzött modellekre.

View Event →