Apr
14
7:30 PM19:30

Dr. Ferenczi-Dallos Gyöngyvér: A gyógyszeres terápia helye a gyermekpszichiátriai ellátásban

Előadó: Dr. Ferenczi-Dallos Gyöngyvér (gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, főorvos)

Április 14., Szombat 19:30-20:30
Ametiszt terem

Haladó szekció

Az előadás nem sajtónyilvános

Az előadás célja – az idei konferencia főcímére reflektálva - egyfajta segítő/vezető fonál biztosítása a gyermekpszichiátriai gyógyszeres terápiák (látszólagos) labirintusában. Az előadás a mindennapi klinikai praxis tapasztalataiból merít. Folyamatos tapasztalás, hogy a gyógyszeres terápiák megítélése ugyanolyan széles skálán oszlik meg, mint maga a szakterületé. A spektrum szélein megjelenik a stigmatizáció, az átgondolás nélküli elutasítás és a csodavárás is. Ugyanakkor a gyógyszeres terápiákat szakmai irányelvek, protokollok szabályozzák, és gondos, hiteles orvosi hozzáállással az eredményes gyógyító munka részei.

View Event →
Apr
14
6:00 PM18:00

Polus Enikő: "On-lány" és "InstaBoy" labirintus kalandjai (lelki és szexuális)

Előadó: Polus Enikő

Április 14., Szombat 18:00-19:00
Ametiszt terem

A léleklabirintus sokféleségéhez ma már hozzátartozik az online virtuális valóság. Hogy miként és hogyan?- hát egy kicsit máshogy, ahogy azt eddig hittük. Horizontális és vertikális mozgásokkal közlekedünk az online- és offline terek között, miközben az érzelmek néha nem váltódnak át a terek átlépésekor, így létrejön a két világ labirintusának a „pszinapszis” hálózata. A nők és a férfiak igen érdekes virtuális szokásai, online érzelmei, instant kialakított szexuális kalandjai, mobil kötődései és elmagányosodás „lelki vírusai” átalakítják az emberiség jelenlétét a párkapcsolatokban, a munkahelyeken, a családokban, a magánéletben, így a lélek igen komoly „labirintus pályákra” kerülhet.  Miként lép be ilyenkor az idegrendszerünk védekezése a szenzorokon keresztül és változtatja át a magatartásunkat, az elhárító mechanizmusainkat, a vágyainkat? Miként alakítja a problémáinkat komplexé úgy, hogy a tünetek akár többféle diagnózisra is érvényesek legyenek?Nos és amúgy mit keresnek a gyerekek az online társkeresőkön az iskolai szünetekben? Opsszzz, csak nem a szüleiket? Azt is megnézzük, mit mondanak a jövőkutatók, és hova fejlődik épp a marketing-, az üzlet- és a robotika világa 10 éven belül? Nos, hölgyeim és uraim, kalandozzanak velem eme labirintuspályán, várom önöket…

View Event →
Apr
14
2:00 PM14:00

Milanovich Dominika: A 140 éves pszichológia, aki tükörbe nézett és rájött, hogy nem heteró és cisznemű

Előadó: Milanovich Dominika (pszichológus, emberi jogi aktivista) 

Április 14., Szombat 14:00-15:00
Ametiszt terem

Az előadás sajtónyilvános

Előadásomban izgalmas gondolatkísérletre hívom a közönséget. Egyrészt sorra fogom venni azokat a folyamatokat, melyek az egyénben valószínűleg lezajlanak, amikor egy előítéletes társadalomban rájön arra, hogy a többségitől eltérő a szexuális irányultsága és/vagy a nemi identitása. Ezt fogom párhuzamba állítani azokkal a fejlődési lehetőségekkel, ahogyan a pszichológia LMBTQ- emberekhez viszonyulhat. El tudjuk-e hagyni a patologizációt (ez betegség), a szexuálpszichológiai reduktív megközelítést (ez főként a szexről szól) és el tudunk-e jutni egy olyan integrált állapotba, ahol az LMBTQ téma nem a pszichológa egy izolált alterületeként jelenik meg, hanem egy témákon átívelő általános szempontként? Mi ennek a módja és mi a közös felelősségünk ebben?

View Event →
Apr
14
11:30 AM11:30

Kővágó Pál: Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt? A kollektív áldozatiság szociálpszichológiája

Előadó: Kővágó Pál (pszichológus)

Április 14., Szombat 11:30-12:30
Ametiszt terem

Az előadás sajtónyilvános.

A XX. századi európai és magyar történelem számos olyan eseményt tartalmaz, melyben a főszereplőkből áldozatok vagy elkövetők, vesztesek vagy győztesek lettek. Előadásomban egy a szociálpszichológia területén fontos új jelenséget és annak következményeit mutatom be: a kollektív áldozatiság élményét. A szociálpszichológia ezzel jelöli azt a lélektani állapotot, amikor csoportok vagy akár egész nemzetek érzik magukat áldozatoknak. Fontos, hogy ez az érzés sokszor nem függ össze a sérelem mértékével, gyakran szimbolikus események következtében is kialakulhat. Ez az áldozati tudat pedig  számos következménnyel jár, mint például az áldozati szerepért való versengés, vagy éppen az ellenségeskedés vagy akár háború.

View Event →
Apr
14
10:00 AM10:00

Dr. Gyimesi Júlia: Okkultizmus Magyarországon: a spiritizmustól a parapszichológiáig

Előadó: Dr. Gyimesi Júlia (egyetemi docens, pszichológus)

Április 14., Szombat 10:00-11:00
Ametiszt terem

Határterületek szekció

Az előadás sajtónyilvános

Az előadás célja, hogy bemutassa a magyar okkultizmus 19. és 20. századi történetét, különös tekintettel a spiritizmusra és annak tudományos, pszichológiai vonatkozásaira. A 19. század második felében megjelenő spiritizmus és az ahhoz kapcsolódó gyakorlatok számos tudós – többek között Ranschburg Pál, Ferenczi Sándor, Hollós István – figyelmét keltették fel, akik igyekeztek racionális magyarázatot találni a szokatlan jelenségekre. E magyarázatok aztán változatos módokon gazdagították a pszichológia, és különösen a
bontakozó parapszichológia fejlődését.

 

View Event →