Apr
14
7:30 PM19:30

Korcsmáros Gábor: Casparus Kiadó bemutatkozása

Előadó: Korcsmáros Gábor

Április 14., Szombat 19:30-20:30
Casparus terem

Az előadás sajtónyilvános.

Könyveinket azoknak ajánljuk, akik szerint mindannyiunktól függ, hogy jobb lesz-e a világ, akik szeretnének a látszat mögé tekinteni, és úgy hiszik, hogy az igazi szeretet tetteket és néha áldozatokat kíván az embertől.
Önismereti kiadványainkkal a kiegyensúlyozott lelki élet és a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását szeretnénk segíteni. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert csak az képes segítséget nyújtani, aki korábban képes volt megváltozni, és mert igazán nagy dolgokat csak olyan közösségek tudnak véghezvinni, amelyek egészséges emberi kapcsolatokra épülnek.

Casparus Kiadó – „Mire hív a szíved?”

View Event →
Apr
14
6:00 PM18:00

Dr. Zeller Judit: Ki döntsön az élet végén?

Előadó: Dr. Zeller Judit (jogász, pszichológus-adjunktus)

Április 14., Szombat 18:00-19:00
Casparus terem

Mi történjen velünk, ha súlyos betegségből vagy balesetből már biztosan nem épülünk fel? Mindent megtegyenek értünk az orvosaink vagy inkább a természetes elmúlást választanánk? A 2017-ben végzett reprezentatív felmérésünk azt mutatja, hogy kevesen tudják, lehetőségünk van ezt a kérdést saját magunknak eldönteni. Sőt, ilyen döntést már akkor is hozhatunk, amikor még messze vagyunk életünk végétől. Előadásom első részében szeretném összefoglalni a magyar lakosság attitűdjeit és ismereteit az életvégi döntésekkel kapcsolatban. A második részben azokat a döntési lehetőségeket igyekszem bemutatni, amelyek életvégi orvosi kezelésünkkel kapcsolatban a rendelkezésünkre
állnak.

View Event →
Apr
14
3:30 PM15:30

Kassai Réka: Hogyan meditálnak az óvodások? A kortizolszint moderáló hatása. --- Balla Attila: Kettős mérce? - Rendszerigazolás és társadalmi csoportok megítélése Magyarországon

Előadó: Jövő kutatói: Kassai Réka, Balla Attila

Április 14., Szombat 15:30-16:30
Casparus terem

Kassai Réka: Hogyan meditálnak az óvodások? A kortizolszint moderáló  hatása: A vizsgálat célja óvodás korú gyermekek mindfulness meditáció közben mért elektrodermális aktivitás (EDA), illetve a meditációt megelőző kortizol hormonszint vizsgálata volt, annak érdekében, hogy a tevékenység közben mutatott
mentális folyamatokra és az intervenció akut hatására következtethessünk. A résztvevő óvodások egy 5-5 perces standardizált, gyerekeknek szóló, vezetett mindfulness
meditációt, illetve egy illesztett narratív mesét hallgattak meg. Az eredményeink azt mutatják, hogy azok a gyerekek akiknek a meditációt megelőzően magas a kortizolszintjük, több pozitív irányú EDA változást mutatnak meditáció közben,
mint akkor ha alacsony, míg a mesehallgatásnál a kezdeti kortizolszintnek nincs befolyása a hallgatás közben mutatott EDA-ra.

Balla Attila: Kettős mérce? - Rendszerigazolás és társadalmi csoportok megítélése Magyarországon: 
Célkitűzés: A rendszerigazolás és a sztereotípia tartalom modell kérdőíveinek validálása megerősítő faktorelemzéssel, a társadalmi sztereotípiák kétdimenziós modelljének
igazolása, a rendszerigazolás, a társadalmi sztereotípiák és az élettel való elégedettség összefüggéseinek vizsgálata.
Módszer: 2017 őszén 1382 magyar töltött ki kérdőívet, melynek keretében a rendszerigazolási skála és a társadalmi sztereotípiákat mérő skála került felvételre.
Eredmények: A társadalmi csoportok vélt státusza a kompetenciával pozitívan összefügg, míg a barátságosság/moralitás esetén ambivalens a kép. A rendszerigazolók az átlagnál szélsőségesebben ítélik meg a csoportok kompetenciáit.
Következtetések: A státuszt hajlamosak vagyunk a csoportok

View Event →
Apr
14
2:00 PM14:00

Schmidt Lilla: Halászlé vagy fish and chips? - identitás, konfliktusok és megoldási stratégiák külföldre költözés után --- Oláh Adrienn: Károsodott arcfelismerési folyamatok fejlődési diszlexiában

Elóadó: Jövő kutatói: Schmidt Lilla, Oláh Adrienn

Április 14., Szombat 14:00-15:00
Casparus terem

Schmidt Lilla: Halászlé vagy fish and chips? - identitás, konfliktusok és megoldási  stratégiák külföldre költözés után: Hogyan határozza meg az identitásunk azt, ahogy a világ eseményeit értelmezzük? Milyen befolyással van ránk a magyarságunk külföldre költözés után? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a kutatásom, melynek alanyai Egyesült Királyságban élő magyarok és amiben kérdőíves tesztfelvételt kombinálunk narratív tartalomelemzéssel. Az előadásban bemutatom az eddigi eredményeket, amik
segítenek megérteni, hogy milyen - akár nem tudatos- érzelmek és konfliktusmegoldási stratégiák a következményei, amikor a magyarságról pozitív/negatív feedbackben részesülnek a kint élők. Arról is szó függ esni, hogy mindez hogyan áll kapcsolatban a konkrét mindennapi viselkedéssel, akkulturációs stratégiával és a személyes identitás kiforrottságával.

Oláh Adrienn: Károsodott arcfelismerési folyamatok fejlődési diszlexiában: A fejlődési diszlexia újabb vizsgálatai az olvasási problémák mellett gyakran találnak teljesítménycsökkenést általános vizuális tesztekkel. Utóbbiak a ventrális rendszer féltekétől független, magasrendű, komplex információfeldolgozási zavarára utalnak, aminek az olvasási nehézség vélhetően csak a legszáliensebb megjelenési formája. Vizsgálatunk célja az olvasási zavarral együttjáró további vizuális problémák feltárása és a fejlődési diszlexia vizuális funkcióinak részletes vizsgálata középiskolás diszlexiásoknál. A vizsgálategyik fókuszában az arcészlelés perceptuális, valamint emlékezeti komponensének tesztelése áll.Mindezen vizsgálatok fényt deríthetnek a diszlexia és az arcfelismerési zavar hátterében meghúzódó közös funkció sérülésére.

View Event →
Apr
14
11:30 AM11:30

Kovács Tímea: A pénzzel kapcsolatos előfeszítés hatása az individualizmusra és a segítőkészségre. --- Hadadi Ágnes: Munkaérték preferencia az X, Y és a Z generáció körében

Előadó: Jövő kutatói: Kovács Tímea, Hadadi Ágnes

Április 14., Szombat 11:30-12:30
Casparus terem

Kovács Tímea: A pénzzel kapcsolatos előfeszítés hatása az individualizmusra és a segítőkészségre: Daniel Kahneman úgy véli, a pénz gondolata előfeszíti az individualizmust, vagyis a másokkal való kapcsolat, a tőlük való függés, a másoktól érkező segítség elutasítását; illetve a pénzre előfeszített emberek maguk is kevésbé segítőkészek.
Kutatásom célja volt ennek utána járni hazai mintán, pontosabban a pénzzel kapcsolatos előfeszítés és az individualizmus, illetve a segítőkészség közötti kapcsolat feltárása. Ennek érdekében kísérletet végeztem, melynek első fázisában a kísérleti csoport Monopoly-t, míg a kontroll csoport Menekülés a dinoszauruszok földjéről társasjátékot játszott. Utóbbiban nem volt jelen pénzzel kapcsolatos inger. Ezután három feladattal ellenőriztem a pénzzel kapcsolatos előfeszítés hatását. A kutatás legnagyobb eredménye, hogy negatív kapcsolatot sikerült igazolnia a segítőkészség és a pénzzel kapcsolatos előfeszítés között.

Hadadi Ágnes: Munkaérték preferencia az X, Y és a Z generáció körében: A generációk közötti különbségek munkapszichológiai szempontú kutatása munkaadói és munkavállalói oldalról is fontos kérdés. Érdemes megvizsgálni, hogy ma egy olyan X generációs, aki már közelebb van a nyugdíjazáshoz és nem valószínű, hogy újabb technikai ismeretekre fog szert tenni, milyennek képzeli el az ideális munkahelyét? Hogyan interpretálja magában a megnövekedett igényt a változásra? Egy Y generációs, aki dolgozik, vajon az ideális vagy ahhoz közeli munkahelyén dolgozik? Mitől ideális neki egy munkahely? És egy Z generációs, aki bár még tanul, de látja a környezetében élőket (pl.: szüleit) dolgozni, mit gondol, milyen lesz az ideális munkahelye?

View Event →
Apr
14
10:00 AM10:00

Jákli Fruzsina: A bebörtönzéssel járó pszichológiai változások pozitív vonatkozásai. --- Fodor Alexandra: Elvárásaink és motivációink befolyása a Turing – döntési helyzet végkimenetelére.

Előadó: Jövő kutatói - Jákli Fruzsina, Fodor Alexandra

Április 14., Szombat 10:00-11:00
Casparus terem

Jövő kutatói szekció.

Jákli Fruzsina: A bebörtönzéssel járó pszichológiai változások pozitív vonatkozásainak vizsgálata a fogvatartotti populáció körében: Azáltal, hogy korlátozott számú pozitív pszichológiai szemléletű kutatás irányul a fogvatartotti populáció vizsgálatára, a szabadságvesztéssel járó börtönbüntetés által
létrejövő gondolkodás-és értékrendbeli változásokról, viselkedéses jellegzetességekről kevés információ áll rendelkezésre. A kutatás célja volt a bebörtönzés révén
bekövetkező változások és tapasztalatok, valamint a személyiség, a kontrollhely és a szubkultúra normáinak internalizálása között fennálló kapcsolatok vizsgálata. A
kutatásba 85, büntetését 3 hónapon belül letöltő férfi fogvatartott került bevonásra. Az eredmények értelmében megállapítható, hogy a börtönben töltött idő és a büntetés értelmének megtalálásában kiemelten fontos szerepe van a szubkultúrához való integrálódás optimális szintjének, a személyiségtényezőknek és a társas támasz megtapasztalásának.

Fodor Alexandra: Elvárásaink és motivációink befolyása a Turing – döntési helyzet végkimenetelére: Az Alan Turing nevéhez fűződő Turing-teszt az vizsgálja, hogy el tudjuk-e dönteni egy írásbeli beszélgetés alapján, hogy gép vagy ember volt-e a partnerünk. Az ilyen típusú tanulmányok eddig elhanyagolt területe a megítélő maga, vagyis, hogy mi alapján hozunk döntést egy ilyen helyzetben. Kutatásomban online beszélgetésre kértem az embereket, majd egy Turing típusú döntésre. A döntéshozatal szöveges indoklásainak tartalmi elemzésében többször is megjelent az emberek pozitív, és a chatbotok negatív megítélése. Emellett elkülöníthetőek voltak olyan elemek, amelyekre támaszkodva képesek lehetünk prediktálni a döntés végkimenetelét. A kutatás segítségével pontosabb képet kaphatunk arról, hogy mit gondolunk a robotokról, illetve arról, hogy egy ember számára mi is az, ami emberré tesz valakit.

View Event →