Back to All Events

Jákli Fruzsina: A bebörtönzéssel járó pszichológiai változások pozitív vonatkozásai. --- Fodor Alexandra: Elvárásaink és motivációink befolyása a Turing – döntési helyzet végkimenetelére.

Előadó: Jövő kutatói - Jákli Fruzsina, Fodor Alexandra

Április 14., Szombat 10:00-11:00
Casparus terem

Jövő kutatói szekció.

Jákli Fruzsina: A bebörtönzéssel járó pszichológiai változások pozitív vonatkozásainak vizsgálata a fogvatartotti populáció körében: Azáltal, hogy korlátozott számú pozitív pszichológiai szemléletű kutatás irányul a fogvatartotti populáció vizsgálatára, a szabadságvesztéssel járó börtönbüntetés által
létrejövő gondolkodás-és értékrendbeli változásokról, viselkedéses jellegzetességekről kevés információ áll rendelkezésre. A kutatás célja volt a bebörtönzés révén
bekövetkező változások és tapasztalatok, valamint a személyiség, a kontrollhely és a szubkultúra normáinak internalizálása között fennálló kapcsolatok vizsgálata. A
kutatásba 85, büntetését 3 hónapon belül letöltő férfi fogvatartott került bevonásra. Az eredmények értelmében megállapítható, hogy a börtönben töltött idő és a büntetés értelmének megtalálásában kiemelten fontos szerepe van a szubkultúrához való integrálódás optimális szintjének, a személyiségtényezőknek és a társas támasz megtapasztalásának.

Fodor Alexandra: Elvárásaink és motivációink befolyása a Turing – döntési helyzet végkimenetelére: Az Alan Turing nevéhez fűződő Turing-teszt az vizsgálja, hogy el tudjuk-e dönteni egy írásbeli beszélgetés alapján, hogy gép vagy ember volt-e a partnerünk. Az ilyen típusú tanulmányok eddig elhanyagolt területe a megítélő maga, vagyis, hogy mi alapján hozunk döntést egy ilyen helyzetben. Kutatásomban online beszélgetésre kértem az embereket, majd egy Turing típusú döntésre. A döntéshozatal szöveges indoklásainak tartalmi elemzésében többször is megjelent az emberek pozitív, és a chatbotok negatív megítélése. Emellett elkülöníthetőek voltak olyan elemek, amelyekre támaszkodva képesek lehetünk prediktálni a döntés végkimenetelét. A kutatás segítségével pontosabb képet kaphatunk arról, hogy mit gondolunk a robotokról, illetve arról, hogy egy ember számára mi is az, ami emberré tesz valakit.