Back to All Events

Kassai Réka: Hogyan meditálnak az óvodások? A kortizolszint moderáló hatása. --- Balla Attila: Kettős mérce? - Rendszerigazolás és társadalmi csoportok megítélése Magyarországon

Előadó: Jövő kutatói: Kassai Réka, Balla Attila

Április 14., Szombat 15:30-16:30
Casparus terem

Kassai Réka: Hogyan meditálnak az óvodások? A kortizolszint moderáló  hatása: A vizsgálat célja óvodás korú gyermekek mindfulness meditáció közben mért elektrodermális aktivitás (EDA), illetve a meditációt megelőző kortizol hormonszint vizsgálata volt, annak érdekében, hogy a tevékenység közben mutatott
mentális folyamatokra és az intervenció akut hatására következtethessünk. A résztvevő óvodások egy 5-5 perces standardizált, gyerekeknek szóló, vezetett mindfulness
meditációt, illetve egy illesztett narratív mesét hallgattak meg. Az eredményeink azt mutatják, hogy azok a gyerekek akiknek a meditációt megelőzően magas a kortizolszintjük, több pozitív irányú EDA változást mutatnak meditáció közben,
mint akkor ha alacsony, míg a mesehallgatásnál a kezdeti kortizolszintnek nincs befolyása a hallgatás közben mutatott EDA-ra.

Balla Attila: Kettős mérce? - Rendszerigazolás és társadalmi csoportok megítélése Magyarországon: 
Célkitűzés: A rendszerigazolás és a sztereotípia tartalom modell kérdőíveinek validálása megerősítő faktorelemzéssel, a társadalmi sztereotípiák kétdimenziós modelljének
igazolása, a rendszerigazolás, a társadalmi sztereotípiák és az élettel való elégedettség összefüggéseinek vizsgálata.
Módszer: 2017 őszén 1382 magyar töltött ki kérdőívet, melynek keretében a rendszerigazolási skála és a társadalmi sztereotípiákat mérő skála került felvételre.
Eredmények: A társadalmi csoportok vélt státusza a kompetenciával pozitívan összefügg, míg a barátságosság/moralitás esetén ambivalens a kép. A rendszerigazolók az átlagnál szélsőségesebben ítélik meg a csoportok kompetenciáit.
Következtetések: A státuszt hajlamosak vagyunk a csoportok