Apr
7
7:30 PM19:30

Zsidi Zsófia: A művészet mint a túlélés eszköze – Frida Kahlo pszichés világa

Előadó: Zsidi Zsófia

Április 15., Vasárnap 19:30-20:30
Ametiszt terem

A művészet mint a túlélés eszköze – Frida Kahlo pszichés világa

„Ennek a különleges személynek életét és munkáit nem lehet különválasztani. Festményei egyben életrajza is.” – foglalta össze benyomásait egy műkritikus Frida Kahlo első önálló kiállításának megtekintését követően.  A mexikói festőművészt élete során súlyos testi és lelki traumák érték. Egészségi állapotának hullámzása és viharos magánélete komoly pszichés terhet jelentettek számára, mégis azt vallotta: „Merj élni, meghalni bárki tud!”. Rendkívüli akaraterejének köszönhetően a kilátástalannak tűnő helyzetekből is képes volt talpra állni. Amikor pedig teste már nem engedelmeskedett akaratának, a művészet adott számára újra szárnyakat. Ha közelebbről megismerjük a 20. század egyik legmeghatározóbb női művészének pszichés világát, mélyebben megérthetjük az alkotófolyamatban rejlő terápiás erőt is. Ebben a pszichobiográfia vizsgálati eszközei lesznek segítségünkre.

View Event →
Apr
7
6:00 PM18:00

Dr. Kiss Orhidea Edith: Új szervezeti formák – új kihívások!

Előadó: Dr. Kiss Orhidea Edith

Április 7. Vasárnap 18:00-19:00
Ametiszt terem

Új szervezeti formák – új kihívások!

Vajon világunk gyors változása hogyan alakítja át a szervezeteket? Nehéz megjósolni! Ám vannak olyan, inkább divatosnak tűnő működési szemléletek, melyek alapján bizonyos jóslatokat tehetünk. Az egyik ilyen IT-szektoron kívül is területeket hódító szemlélet az agilitás, mely tudásmenedzsment és agilis válaszkészség kettősségét foglalja magába: az önirányított és ügyfél-fókuszú multidiszciplináris team-ek, a profitábilis növekedés és az állandó átalakításban képzett vezetők új generációjának egyik vezető szemlélete. De milyen lehet agilis kontextusban az illeszkedés élménye? Milyen tudást, készséget, képességet, személyiséget kíván meg, és hogyan támogatható az alkalmazottak beilleszkedése ebbe az új és divatos, de kérdéses szemléletű működésbe? Az előadás kérdéseket és lehetséges válaszokat inspirál.
View Event →
Apr
7
3:30 PM15:30

Damsa Andrei: Gamification a gyakorlatban – Játékosítás lépésről lépésre

Előadó: Damsa Andrei  

Április 7., Vasárnap 15:30-16:30
Ametiszt terem

Gamification a gyakorlatban – Játékosítás lépésről lépésre

A gamification (játékosítás) módszertana egyre nagyobb szerepet kap az üzleti világ, az oktatás, vagy az egészségügy legkülönfélébb területein. A kutatásokkal és gyakorlati megoldásokkal alátámasztott eszköztár – társadalmi és piaci elfogadottságán kívül – folyamatában is fejlődött, melynek hatására jól megfoghatóvá és áttekinthetővé vált. Az előadás célja gyakorlati oldalról megközelítve bemutatni a gamification módszertanában megjelenő főbb tervezési pontokat, valamint az ezekhez kapcsolódó adottságokat/jellegzetességeket. A témához szorosan kötődő elméleti modellek mellett (motiváció, FLOW élmény, közösségi lét, tanulási hurok, stb.) a prezentáció érinti az aktuális jó gyakorlatokat is.


View Event →
Apr
7
2:00 PM14:00

Kis-Tamás Loránd: Munkahely, mint áldás és átok – a stresszkezelés, reziliencia-fejlesztés, kiégésmegelőzés és szervezeti jóllét támogatásának hatékony módszerei

Előadó:  Kis-Tamás Loránd

Április 7. Vasárnap 14:00-15:00
Ametiszt terem

Munkahely, mint áldás és átok – a stresszkezelés, reziliencia-fejlesztés, kiégésmegelőzés és szervezeti jóllét támogatásának hatékony módszerei

„Mi nyomtalanul eltűnt kint: belénk-szökve rendezkedni kezd” (Fodor Ákos). Bizony, a munkanap folyamán minket érő hatások erőteljesen dolgoznak bennünk a magánélet békésnek tervezett óráiban is. Azonban szerencsére már nem csak azt ismeri fel sok szervezet, hogy igen nagy mennyiségű pszichoszociális ártalom éri a munkavállalókat nap, mint nap, hanem azt is, hogy ezen ártalmak kezelésére vannak jó megoldások. Az előadás során konkrét szervezeti példák, esettanulmányok és tudományos kutatások eredményein keresztül mutatom be a leggyakoribb, munkahelyi, pszichoszociális ártalmakat és kezeléseik lehetőségeit, egyéni, csoport és szervezeti szinten. „Ha én nem gondolok magamra, akkor ki fog? És ha csak magamra gondolok, ki vagyok? És ha nem most, akkor mikor?” (Talmud)

View Event →
Apr
7
11:30 AM11:30

VIKOTE - Kognitív és Sématerápiás Központ bemutatkozása

A VIKOTE 1991. óta képzi a pszichoterapeuta szakorvosjelölteket a kognitív, viselkedésterápiás módszer elsajátítására és pszichoterápiás alkalmazására. A Kognitív és Sématerápiás Központ tervezett módon négy területen lát el feladatokat

• Betegellátás, gyógyítás kognitív viselkedésterápiás (CBT) pszichoterápiás módszerrel.

• Oktatás - CBT Pszichoterapeuta képzés,  Sématerapeuta képzés és CBT Konzultáns képzés. A Központ elméleti és gyakorlati képzőhelye a pszichoterapeuta és a CBT Konzultáns képzésnek, ahol a hallgatók szoros szupervízió mellett alkalmazzák a CBT és sématerápiás módszer elemeit a betegellátásban a megfelelő kompetenciák alapján.

• Liasion pszichoterápia, szupervízió.

• Minőségellenőrzés, hatékonyságvizsgálat, tudományos kutatás. A Kognitív és Sématerápiás Központ fontos feladata a kognitív és viselkedésterápia minőségbiztosítása, a rendszeres továbbképzések tervezése és lebonyolítása.

Előadó: Kovács Emese

Április 7. Vasárnap 11:30-11:45
Ametiszt terem

A valóság 50 árnyalata - Hitek és tévhitek a kognitív viselkedésterápiába

A kognitív viselkedésterápiával (cognitive behavioral therapy, CBT) kapcsolatban gyakran számos hit és talán még több tévhit él a gondolkodásunkban.

A CBT alapelve, hogy gondolataink konstruktívan befolyásolják a valóságról kialakított képünket. Ha ez a kép túlzottan negatív, jelentősen hozzájárulhat gyötrő negatív érzéseink felerősödéséhez, túláltalánosító ítéleteinkhez és ezzel különböző lelki zavarok kialakulásához vezethet. CBT során ezeket a valóságot eltorzító gondolatokat igyekszünk feltárni és reálisabbá tenni, hozzájárulva ezzel negatív érzéseink mérsékléséhez és adaptív viselkedésformák kialakulásához. Az előadás fő célja, hogy a kognitív viselkedésterápia lényegének és hatásmechanizmusának bemutatása révén megerősítse hitünket és eloszlassa negatív hiedelmeinket a bizonyítottan hatékony CBT módszerekkel szemben.

Előadó: Vizin Gabriella

Április 7. Vasárnap 11:45-12:00
Ametiszt terem

Tudatos Jelenlét a Kognitív Terápiában

Mi a TUDATOS JELENLÉT? Hogy kerül a pszichoterápiába? Hogyan segít a depresszió kezelésében?

A Tudatos Jelenlét azt jelenti, hogy szándékos, érdeklődő tudatosságot viszünk abba, amit éppen csinálunk, miközben csináljuk: képesnek lenni ráhangolódni arra, ami a testünkbe, az elménkben, és ami a külvilágban történik pillanatról pillanatra.

Előadó: Samu Nagy Ádám

Április 7. Vasárnap 12:00-12:15
Ametiszt terem

XXI. század, Információs társadalom – pszichoterápia digitális térben, online

Az utóbbi évtizedek technológiai fejlődése során már a mindennapi életben is megjelentek azok a technológiai megoldások, amelyekkel a fizikai akadályoztatottság, vagy a nagy földrajzi távolság esetén is biztosíthatók a magasszintű egészségügyi szolgáltatások. A hallgatók betekintést nyerhetnek a videokonferencia alapú (VoIP) távpszichoterápia jelenlegi gyakorlatába, tudományos kutatások eredményeibe és az alkalmazás szakmai kérdéseibe, illetve lehetőséget kapnak egy biztonságos online pszichiátriai és pszichoterápiás konzultációs rendszer (PszichOnline) megismerésére.

Előadó: Dr. Simon Lajos

Április 7. Vasárnap 12:15 - 12:30
Ametiszt terem

View Event →
Apr
7
10:00 AM10:00

Dr. Krekó Péter: A csoportidentitás szerepe a dezinformációs zajban

Előadó: Dr. Krekó Péter

Április 7, Vasárnap 10:00-11:00
Ametiszt terem

A csoportidentitás szerepe a dezinformációs zajban

Az előadás az álhírek, összeesküvés-elméletek, dezinformáció csoportaspektusaival foglalkozik. Egyre több kutatás utal arra, hogy az általános hiedelmekkel szemben a dezinformációban való hit nem elsősorban a kognitív hibák és az információfeldolgozás felszínességének eredménye, hanem annak a következménye, hogy csoporttagságainkból fakadóan motiváltak vagyunk arra, hogy bizonyos típusú vélekedéseket könnyebben elfogadjunk. Hogyan segíti a populizmus, a tribalizmus, a csoportközi konfliktus, az előítélet az álhírek elfogadását? Az előadás ezen kérdésekre ad választ empirikus kutatások tükrében.

View Event →