Apr
15
7:30 PM19:30

Dr. Lisznyai Sándor: Hogyan szakítsunk? - Párkapcsolati függőség

Előadó: Dr. Lisznyai Sándor (egyetemi adjunktus)

Április 15., Vasárnap 19:30-20:30
Eisberg terem

Az előadás sajtónyilvános.

A legismertebb viselkedéses függőségek mintájára –halogatás, munkaalkoholizmus - a párkapcsolati rendszer is tud függő mintázatba rendeződni. Ennek több megnyilvánulási formája is lehet, például borderline vagy agresszív narcisztikus párkapcsolati működés, elhúzódó párkapcsolati holtpontok, illetve a kodependencia megjelenése. A dependens kapcsolatokban megnyilvánuló pusztító erőt fontos felismerni a mindennapi pszichológus praxis során, hiszen legtöbbször mint szeretet, kötődés jelenik meg a kapcsolati képletekben, melyhez csupán mintha áttételesen kapcsolódnának tönkrement emberi sorsok. Legjobb esetben a pokolba vezető jó szándéknak tűnik a kodependencia, pedig ennél sokkal agresszívebb jelenségről van szó. Az előadás során kísérletet teszünk pár megoldási lehetőség bemutatására az exprienciális és a dinamikus családterápia
rendszerében, és tekintetbe vesszük a lehetséges önsegítő megoldásokat is. 

View Event →
Apr
15
6:00 PM18:00

Antal Gábor, Bánki György, Doszpot Péter, Tóth-Merza Katalin: Elveszve önmagunkban (kerekasztal-beszélgetés) Moderátor: Dr. S. Nagy Zita

Előadó: Antal Gábor (krízisintervenciós tanácsadó szakpszichológus), Bánki György (pszichiáter), Doszpot Péter (rendőrtiszt), Tóth-Merza Katalin (klinikai szakpszichológus)
Moderátor: Dr. S. Nagy Zita (neuropszichológus, egyetemi adjunktus)

Április 15., Vasárnap 18:00-19:00
Eisberg terem

Az előadás sajtónyilvános.
 

A világban mindenki felkapja a fejét, ha egy különc emberrel találkozik. Mindenki számára érdekesek lehetnek azok a személyek, akik az átlagtól eltérő gondolkodással, viselkedéssel rendelkeznek. Ezeket a "furcsa figurákat" - pszichológiai értelemben vett személyiségzavaros embereket - több film, sorozat is megjelenítette, hol szakmailag korrekt, hol viszont kevésbé pontos formában. A filmek torzító hatásaiból eredő félreértések tisztázása, a valóság és a fantázia közti különbségek csökkentése és a személyiségzavarok bizonyos aspektusainak feltárása a kerekasztal- beszélgetés célja egy érdekfeszítő beszélgetés keretein belül különböző aspektusok kiemelése által.

Antal Gábor:

Mi volt előbb az emberiség történetében? A deviánsnak, szokatlannak tűnő emberi viselkedésformák megjelenése vagy ezek művészi ábrázolása? Talán az előbbi. A „valódi” magatartás leképezése/közvetett kifejezése a kultúra eszközeivel akár számtalan akadályba is ütközhet. Pl. egyoldalúan mutat fel kiugró viselkedéselemeket...vagy elnagyol/túloz másfajta tüneteket. Természetesen nehéz dolga van a művésznek, amennyiben a mentális zavarok szerte ágazó és eltérő állapotait szeretné ábrázolni, ráadásul hitelesen. Azonban tény, a 20-21. századi filmes, szépirodalmi alkotók törekvése kitartó: hol pontosabb, hol pontatlanabbnak tűnő képet festeni a társadalmunkban jelentkező személyiségzavarokról. Alkotásaik és a valóság egymást formálják. Gondoljunk csak pl. a Batman filmek Jokere alapján mészárló denveri tömeggyilkosra vagy Stephen King AZ c. műve alapján indukálodótt riasztó „bohócos” bűncselekményekre. Sőt, eszünkbe juthat a némelyeknek ötletet is adó Holtodiglan c. film borderline – antiszociális női karaktere is. A szereplők olykor-olykor példaképekké is válhatnak…

Bánki György:

Az elveszettség élményéhez két témával mindenképpen tudok kapcsolódni – a többit meg a nyilvánvalóan sodró beszélgetés inspirálja majd. Az egyik, hogy mivel küzdünk, amikor képeket kínálunk másoknak önmagunkról és amikor mások képeket kínálnak nekünk? A másik, hogy vajon kapcsolatban vagyunk-e az igazi önmagunkkal? Mindezt tekinthetjük általános problémának is, de természetesen izgalmas kérdés, hogy hogyan vetődik föl a dilemma a személyiségzavarokban.

Doszpot Péter

A személyiség zavarok és a pop-kultúra milyen torzító hatással bírnak a bűncselekmények elkövetési módszerére. Hogyan változtatják meg a felderítés folyamatát. Milyen specifikus vizsgálatokat és módszereket igényelnek a bizonyítás során, például: filmek, zenék befolyásoló hatásával!

Tóth -Merza Katalin:

A valóságshow-k szereplőválogatásain vadásznak az impulzív, bármikor robbanni képes, szeretetmorzsákért nyilvánosan közösülni hajlandó áldozatokra. A súlyosan grandiózus, öntömjénező celebet előszeretettel foglalkoztatja  a kereskedelmi média, elhiteti a közönséggel (és talán vele is), hogy sikerei valódiak, empátiátlansága férfias, önbizalma egészséges. A harsány, figyelemre éhes, érzelmileg túlfűtött művésznőt egyszer könnyűvérűnek, máskor a valódi nő mintaképének állítják be. Egy valamiről viszont mindenki mélyen hallgat, a nap mint nap jelentős profitot termelő híresség nem más, mint egy komoly pszichiátriai betegségben, személyiségzavarban szenvedő ember. Nem láttatják, hogy az ideig-óráig népszerű, olykor idegesítő, máskor irigyelt, szidott, megtaposott vagy bálványozott karakterek egy fizikai, szexuális, érzelmi bántalmazással és elhanyagolással végigkísért gyermekkor eredményei. A tökéletesre sminkelt, precízen megkomponált díszletbe beállított, vigyorgó bábuk valódi élete határtalan szenvedéssel, bizonytalansággal, kétségbeeséssel van tele.


 

View Event →
Apr
15
3:30 PM15:30

Keleti Arthur, Dr. Szvetelszky Zsuzsa: Mesterséges intelligencia

Előadó: Keleti Arthur (IT-biztonsági stratéga, kibertitok-kutató), Dr. Szvetelszky Zsuzsa (szociálpszichológus)

Április 15., Vasárnap 15:30-16:30
Eisberg terem

Az előadás sajtónyilvános.

Titok, tabu, pletyka - a mesterséges intelligencia vizsgálatakor megkerülhetetlenek az emberi intelligencia rejtett vonatkozásai. Az emberi kommunikációnak – a családban, a párkapcsolatban, a baráti vagy a munkahelyi közösségekben stb. vannak jósolhatatlan, kiszámíthatatlan aspektusai. Ezek érintkezése a mesterséges intelligenciával már ma is új, izgalmas jelenségeket generál.

A mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazása elkerülhetetlenné teszi, hogy pontosabban megismerjük, hogy milyen technológiát építünk, mi emberek. A probléma csak az, hogy egyrészről olyan algoritmusokat készítünk, amelyek önálló mesterséges lényként gondolkodnak majd és várhatóan nem az emberi logikát követik. Másrészről elvárjuk ezektől a gépektől, hogy az embereket megértsék, segítsenek minket, miközben mi még magunkat sem ismerjük. Ezek olyan kihívások elé állítják a modern társadalmakat, amelyekkel még soha sem találkozott az emberiség.
Ezzel párhuzamosan az exponenciális technológiai fejlődés lényegesen nagyobb mértékben járul majd hozzá az emberekről szóló információ megosztásához, megszerzéséhez és felhasználásához. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pár éven belül érzékeny adataink 75%-át nem leszünk képesek megvédeni vagy meghatározni, hogy azok kihez vagy milyen szervezetekhez jussanak el. Miközben nehézségeink adódnak majd a mesterséges intelligencia megértésével, lehetséges, hogy éppen erre a technológiára épített személyes segédjeink, asszisztenseink őrzik meg titkainkat a leghatékonyabban. Ez végső soron komoly valószínűséggel vezethet ember és gép fúziójához vagy legalábbis szimbiózisához.

View Event →
Apr
15
2:00 PM14:00

Máriási Dóra: Nők és karrier, férfiak GYES-en

Előadó: Máriási Dóra (doktori hallgató)

Április 15., Vasárnap 14:00-15:00
Eisberg terem

Az előadás sajtónyilvános.

A XXI. századra a nemi szerepek jelentős változásokon mentek keresztül, de az a rugalmasság, mely a nők karrierlehetőségeit és a férfiak családi szerepvállalását kizárólag az egyéni döntésre alapozná, korántsem valósult meg. A nyugati középosztályban a nők gazdasági szerepe jelentősebbé vált, de az utódgondozást továbbra is elsősorban ők  végzik. Ehhez hozzájárul, hogy a társadalom szemében az egészséges személyiségfejlődés kulcstényezője a kielégítő anya-gyerek kapcsolat, habár valódi jelentősége a gyerek elsődleges gondozójának van. Előadásomban azokra a pszichológiai megközelítésekre koncentrálok, melyek felülvizsgálják a férfiak és nők lehetőségeit megkötő családmodelleket, szülőképeket. Valamint arra, hogy a magyar társadalomban milyen változások figyelhetők meg a nők karrierútjában és a férfiak családban betöltött pozíciójában.

View Event →
Apr
15
11:30 AM11:30

Dr. Stefanik Krisztina, Dr. Sztanó Flóra, Fekete Gy. Viktor, Oravecz Lizanka, Őszi Tamásné: Autizmus a családban (kerekasztal-beszélgetés) Moderátor: Kővári Edit

ElőadóDr. Stefanik Krisztina (pszichológus, egyetemi docens), Dr. Sztanó Flóra (gyermekpszichiáter), Fekete Gy. Viktor (érdekvédő autista), Oravecz Lizanka, Őszi Tamásné (gyógypedagógus MA, autizmus szakirány)
Moderátor: Kővári Edit (szociális munkás)

Április 15. Vasárnap 11:30-12:30
Eisberg terem

Az előadás sajtónyilvános.

Az autizmussal élő személyek fejlesztéséről és ellátásáról megszámlálhatatlan mennyiségű
szakirodalommal rendelkezünk, az őket nevelő, gondozó szülők lelki egészségével
kapcsolatban azonban jóval kevesebb az információnk. Helyzetükről leginkább az egyes
családokat megkérdezve tudhatunk meg többet. Lelki egészségük ápolása esetleges,
gyakran anyagi lehetőségeik, vagy szabadidejük hiányában erősen elhanyagolt. Kerekasztal beszélgetésünk a téma szakértői segítségével a jelenlegi magyarországi helyzetet járja körül.

View Event →
Apr
15
10:00 AM10:00

Limpár Imre: Járt utat járatlanért igenis add! - Avagy a siker pszichológiája

Előadó: Limpár Imre (tanácsadó szakpszichológus)

Április 15., Vasárnap 10:00-11:00
Eisberg terem

Az előadás sajtónyilvános.

Sikeres bárki lehet, de nem akárki. Mi az alapvető különbség, az az apró rés, ami elválasztja az akárkit a bárkitől, s végül a szerencsétlen sorsot a szerencsés létezéstől? Ezt a kérdést feszegetjük az előadás során. Bár a DNS kettős spirálunkban sok mindent eleve elrendeltek, a rendelkezésre álló időben nem a változtathatatlan dolgokról, hanem a megváltoztathatóról lesz szó. Mindig van másik út, mindig tehetünk mást, mint eddig tettünk, ezért lesz lehetséges a változás, végső soron a siker labirintusában való eligazodás.

View Event →