Apr
15
7:30 PM19:30

Dr. Kun Bernadette: Addikciók az offline és az online térben. A fiatalok függőségeinek aktuális kihívásai

Előadó: Dr. Kun Bernadette (egyetemi adjunktus, pszichológus)

Április 15., Vasárnap 19:30-20:30
Opál terem

Haladó szekció

Az előadás sajtónyilvános. 

Az elmúlt évtizedek során jelentős új fejlemények történtek a fiatalok szerhasználatában. A legtöbbször „dizájner drogok” címkével ellátott új pszichoaktív szerek térnyerése óriási
mértékű. Ez a változás számos kihívás elé állítja a fogyasztókat, a hozzátartozókat és a szakembereket is. Az előadás első felében ezen új szerekről, azok elterjedtségéről és a hozzájuk kapcsolódó problémákról lesz szó. Napjaink egy másik fontos területét a viselkedési addikciók jelentik: azok a függőségek, amelyeknél nem kémiai anyaggal, hanem egy akár hétköznapi viselkedéssel kapcsolatban (pl. testmozgás, játék, munka) alakul ki addikció. A fiatalok szempontjából az online térben zajló tevékenységek kitüntetettek, így az előadásban azokról a viselkedési addikciókról lesz szó, amelyek az online világhoz kapcsolódnak.

View Event →
Apr
15
3:30 PM15:30

Révész Renáta Liliána: Meseterápiás segítség gyászolóknak

Előadó: Révész Renáta Liliána (pszichológus, gyásztanácsadó)

Április 15., Vasárnap 15:30-16:30
Opál terem

Az előadás sajtónyilvános.

Gyászolókkal folytatott munkámban felhasználom a meséket, mint elődeink bölcsességének és tudásának esszenciáját, mely segít megérteni és kiutat találni a krízisekből. Veszteségek esetén, a gyászfolyamatnak fordulópontjai vannak, melyeket a mesék megtámogatnak. Már elővételezett gyász során is, fontos a szakszerű, rendszerezett segítség. A halál elfogadásán túl, fontos pont a gyász elfogadása, az alámerülés, a szembenézés, a kapcsolat értékelése, a bűntudat, a harag, a csalódások átdolgozása és az újrakezdés, a továbblépés előkészítése. Ezen pontokkal foglalkozom az egyéni és a csoportos gyásztanácsadási folyamatokban. Eset elemzések nyomán nyújtok betekintést az előadás hallgatói számára.

View Event →
Apr
15
2:00 PM14:00

Prof. Dr. Pléh Csaba: Az emberi kapcsolatok és a modern technika viszonya

Előadó: Prof. Dr. Pléh Csaba (pszichológus)

Április 15., Vasárnap 14:00-15:00
Opál terem

A technika és az emberi gondolkodás viszonya klasszikus kérdése a pszichológiának. A mai általános információs hozzáférést és elérhetőséget lehetővé tevő eszközök révén az instrumentális kiszolgáltatottság gyakorlatiasan is felmerül. Vajon a mobileszközök világában valóban több barátunk lesz-e vagy itt is érvényes a 150 körüli Dunbar szám? Az irodalom és saját vizsgálataink alapján a valóban érzelmileg fontos kapcsolatokban evolúciós korlátaink erősek. Az új eszközök ugyanakkor megváltoztatják hozzáférésünket a kultúrához . Az eszközök révén szabadabbak leszünk de kiszolgáltatotabbak is az állandó kattintgatások és elterelések révén. Az információs felszínesség ellen valódi új mentális ergonomiákkal s például a komoly olvasás megőrzésévek érdemes védekeznünk.

View Event →
Apr
15
11:30 AM11:30

Boross Ottilia: Hová, merre, teremtés koronája?

Előadó: Boross Ottilia (pszichológus, tanár)

Április 15., Vasárnap 11:30-12:30
Opál terem

Az előadás sajtónyilvános.

A metaforikus labirintusban nemcsak a lélek bolyonghat, hanem az egész emberi faj is. Csak azt tudjuk (nagyjából), hogy honnan jövünk, és bolyongásunknak is többé-kevésbé tudatában vagyunk, de hogy az evolúciós lökés utáni kulturális lökések-taszítások hová visznek bennünket, arról csak ad hoc elképzeléseink vannak. Az előadás során igyekszünk összefoglalni, hogy kőkorszaki testünk és elménk miként próbál megbirkózni azokkal az elképesztő helyzetekkel, melyekbe akarva-akaratlanul belesodortuk magunkat.

View Event →
Apr
15
10:00 AM10:00

Prof. Dr. Dúll Andrea: "Úgy szeretem a lakásomat, mintha valaki lenne..." - az otthon környezetpszichológiája

Előadó: Prof. Dr. Dúll Andrea (egyetemi tanár, környezetpszichológus)

Április 15., Vasárnap 10:00-11:00
Opál terem

Az előadás sajtónyilvános. 

Az emberi élet szerves folyamata a helyteremtés: a terek természetes módon lélektani színezetűvé, én-közelivé válnak a helyhasználat folyamán. Ebben az értelemben – elvileg – minden hely válhat otthonná, vagy legalábbis otthonossá. Mégis, az otthon kifejezés speciális érzelmi töltettel bír az egyszerű lakhely, lakás, ház szavakhoz képest. Az ember „lakozó” lény: a számára fontos terekben berendezkedik, a pszichológiai értelemben legfontosabb helyen, lakókörnyezetében pedig otthont teremt. Az otthonteremtés kölcsönviszonylat a társas és a fizikai környezettel: az otthon úgy is felfogható, mint lakói miniterritóriumainak kombinációja – ami a lakótér kiválasztásától kezdve a költözésen és a berendezkedésen át a gyerekszületésig vagy épp a válásig folyamatosan alakul. Az előadásban áttekintjük, hogy hogyan teremtődik otthon egy térből, és hogyan alakul az otthon-élmény az egyes életszakaszokban.

View Event →